game 3q cu hanh moi nhat

Hi: Sau khi nhn bt u trò chi, màn hình ca tôi xut hin toàn màu en hoc b trng xóa, kèm theo nhat câu thông báo li "Check Capabilities Failed" hoc "FeFontMgr:Initialize3" hoc "Initialize Font Resource Failed, Try install game again" hoc "GraphicInitializeError tôi phi.
Phiên.0.19, dung nhat lng 90 Mb, tính nng MOD, onehit, Vô hn KNB, x100 lc chin, VIP, full 5 sao.
Nu bn thích có th download bn hack OMG 3Q ti m tri nghim các tính nng hoàn toàn min phí hanh nhé.
Các tính nng hack c mình phát trin da trên game li chi và nhu cu ca mt vài hanh game th trong nhóm OMG 3Q hack trên Facebook, mt vài bug ca nhà phát hành ã hanh c tn dng trit nh hack onehit, hack lt ánh.Áp : Do game 3ành là game 3D nên cn phi có driver card màn hình h tr x l 3D, driver ban u ca Windows không h.Sau ó, vào phn "Display" kim tra các driver này ã c enable cha.Chi bn OMG 3Q lu âu?Nu cha thì nên "google search" cách enable theo driver ca máy bn yêu.Bn nào thích có th ti bn OMG 3Q lu mình chia s bên di nhé.Ti và cài t li phiên bn mi nht trên trang.CPU - Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E4600 @.40GHz hoc cao.Hi: Sau khi tôi nhn bt u thì Windows xut hin câu thông báo li "The program cant start because (tên tp tin).dll is missing from your computer tôi phi làm gì?H thng ngoi trang, trang b phong phú: Bên cnh các trang b thng dùng còn có trang b "làm p bao gm cánh, v khí, b ài, trang sc, thú cng.À, d kim tin.Li chi ca game OMG 3Q lu ging 90 bn gc, mt vài nhân vt c chnh sa li ha nh Lu B, Tào Tháo thôi còn li chi bình game thng.Ây thc game s là game u th bài nên chi ti Vit Nam, 1 like cho em nó nhé!Sau khi ti v và cài t Windows Installer thì cài t tip Microsoft.Net Framework nh hng dn trên.Trên 1024 hanh Mb hoc cao.Áp : Do máy tính bn cha cài driver h tr 3D, bn chn "run" - in vào hp thoi "dxdiag".Nh hình, tôi phi làm gì?Nu Tng Quân dùng card màn hình nividia hanh (GeForce) hãy nhn vào ây tìm kim driver. Áp : Nguyên nhân: Game 3ành ca bn cha cp nht thành công lên phiên bn mi nht do b chn (chng trình quét virus, tng la, b virus) hoc bn dùng phn mm Multiplay chi game.
Yêu cu cu hình, cu hình ti thiu, cu hình ngh.